Các địa điểm lân cận
Manowa, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Pendembu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Meima, Sierra Leone
Lomba, Sierra Leone
Ngendaiye, Sierra Leone

Thời tiết tại Manowa, Sierra Leone

83°
Nhiều mây
Cảm thấy như 89°
·
High105°Low82°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
133
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
2/5
012345
Cỏ
4/5
012345