Các địa điểm lân cận
Blama, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kambui South, Sierra Leone
Kambui North, Sierra Leone
Kenema Airport, Sierra Leone