Các địa điểm lân cận
Quận Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Hangha, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kambui North, Sierra Leone
Kenema Airport, Sierra Leone
Kagoye, Sierra Leone

Thời tiết tại Quận Kenema, Sierra Leone

71°
Nhiều mây
Cảm thấy như 71°
·
High92°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
64
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345