Các địa điểm lân cận
Mobai, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Daru, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Togbini, Sierra Leone
Heje, Sierra Leone
Mabi, Sierra Leone

Thời tiết tại Mobai, Sierra Leone

78°
Nhiều mây
Cảm thấy như 78°
·
High97°Low76°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
99
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
3/5
012345