Các địa điểm lân cận
Yengema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Tefeya, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Koyima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kundu, Sierra Leone
Kawnkowa, Sierra Leone
Yengema Airport, Sierra Leone