Các địa điểm lân cận
Kayima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Yengema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Tefeya, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Fabekonko, Sierra Leone
Perank, Sierra Leone
Kundu, Sierra Leone