Các địa điểm lân cận
Quận Koinadugu, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kabala, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Alikalia, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Senekonko, Sierra Leone
Konkoronto, Sierra Leone
Gbinsi, Sierra Leone

Thời tiết tại Quận Koinadugu, Sierra Leone

76°
Nhiều mây
Cảm thấy như 76°
·
High87°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
38
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345