Các địa điểm lân cận
Kamakwie, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Quận Bombali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Loma, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Sakari, Sierra Leone
Matindia, Sierra Leone
Makesi, Sierra Leone

Thời tiết tại Kamakwie, Sierra Leone

87°
Nhiều mây
Cảm thấy như 91°
·
High96°Low79°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
142
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
3/5
012345
Cỏ
2/5
012345