Các địa điểm lân cận
Kindia, Vùng Kindia, Guinea
Tondon, Vùng Kindia, Guinea
Pré Prefecture de Dubréka, Vùng Kindia, Guinea
Những nơi gần đó
Balaya, Guinea
Ferifou, Guinea
Hiondian, Guinea

Thời tiết tại Kindia, Guinea

69°
Nhiều mây
Cảm thấy như 69°
·
High79°Low68°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
26
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345