Các địa điểm lân cận
Kambia, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Mange, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Mambolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Koudindi, Guinea
Singande, Guinea
Soumiyou, Guinea

Thời tiết tại Kambia, Sierra Leone

73°
Nhiều mây
Cảm thấy như 73°
·
High84°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
38
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345