Các địa điểm lân cận
Hastings, Khu phía Tây, Sierra Leone
Waterloo, Khu phía Tây, Sierra Leone
Kent, Khu phía Tây, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Hastings Airport, Sierra Leone
Sierra Leone Peninsula, Sierra Leone
Millars Point, Sierra Leone