Các địa điểm lân cận
Kassiri, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Mambolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Mange, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Freetown-Lungi International Airport, Sierra Leone
Port of Freetown, Sierra Leone
Government Wharf Lighthouse (historical), Sierra Leone

Thời tiết tại Kassiri, Sierra Leone

73°
Nhiều mây
Cảm thấy như 73°
·
High84°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
38
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345