Các địa điểm lân cận
Forécariah, Vùng Kindia, Guinea
Pré Prefecture de Forécariah, Vùng Kindia, Guinea
Kambia, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Soumiyou, Guinea
Finakoli, Guinea
Koudindi, Guinea

Thời tiết tại Forécariah, Guinea

73°
Sương mù nhẹ
Cảm thấy như 73°
·
High80°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
18
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345