Các địa điểm lân cận
Labé, Vùng Labé, Guinea
Quận Labe, Vùng Labé, Guinea
Quận Lelouma, Vùng Labé, Guinea
Những nơi gần đó
Tata Airport, Guinea
Kolima, Guinea
Touni, Guinea