מקומות בסביבה
Labé, אזור לאבה, גינאה
מחוז לאבה, אזור לאבה, גינאה
מחוז ללומה, אזור לאבה, גינאה
מקומות קרובים
Tata Airport, גינאה
Kolima, גינאה
Touni, גינאה