Các địa điểm lân cận
Quận Bombali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kamakwie, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Binkolo, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Rotifunk, Sierra Leone
Kaiba, Sierra Leone
Bungahun, Sierra Leone

Thời tiết tại Quận Bombali, Sierra Leone

85°
Gần như quang đãng
Cảm thấy như 94°
·
High93°Low78°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
119
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
4/5
012345