Các địa điểm lân cận
Alikalia, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kayima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Koinadugu, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kundula, Sierra Leone
Worokonko, Sierra Leone
Kpakakonko, Sierra Leone

Thời tiết tại Alikalia, Sierra Leone

74°
Nhiều mây
Cảm thấy như 74°
·
High86°Low74°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
48
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345