Các địa điểm lân cận
Simbakoro, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Motema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Koidu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Yengema Airport, Sierra Leone
Kemba, Sierra Leone
Kawnkowa, Sierra Leone

Thời tiết tại Simbakoro, Sierra Leone

72°
Nhiều mây
Cảm thấy như 72°
·
High82°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
23
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345