Các địa điểm lân cận
Tombu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Koidu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kono, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Tone, Sierra Leone
Kerekonko, Sierra Leone
Bengo, Sierra Leone