Các địa điểm lân cận
Bunumbu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Manowa, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lhei Hills Forest Reserve, Sierra Leone
Lengaw, Sierra Leone
Ngendaiye, Sierra Leone

Thời tiết tại Bunumbu, Sierra Leone

83°
Quang đãng
Cảm thấy như 85°
·
High97°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
117
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
3/5
012345