Các địa điểm lân cận
Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Tombodu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Buedu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Mamba, Sierra Leone
Bori Hill, Sierra Leone
Tongbo, Sierra Leone

Thời tiết tại Kailahun, Sierra Leone

91°
Quang đãng
Cảm thấy như 90°
·
High100°Low73°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
131
500
Chất lượng không khí:Không tốt cho người nhạy cảm thời tiết

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
5/5
012345