Các địa điểm lân cận
Giehun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Hangha, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kenema Airport, Sierra Leone
Kambui North, Sierra Leone
Heje, Sierra Leone