Các địa điểm lân cận
Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kenema, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Hangha, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kenema Airport, Sierra Leone
Kambui North, Sierra Leone
Kambui South, Sierra Leone

Thời tiết tại Kenema, Sierra Leone

78°
Nhiều mây
Cảm thấy như 78°
·
High97°Low76°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
99
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
1/5
012345
Cỏ
3/5
012345