Các địa điểm lân cận
Pendembu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Tombodu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kindiye, Sierra Leone
Togbini, Sierra Leone
Ngendaiye, Sierra Leone