Các địa điểm lân cận
Tombodu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Pendembu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Manowa, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kindiye, Sierra Leone
Kpoije, Sierra Leone
Tafa, Sierra Leone