Các địa điểm lân cận
Barma, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Wima, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Boajibu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Toki, Sierra Leone
Ngolo, Sierra Leone
Dedima, Sierra Leone