Các địa điểm lân cận
Mamboma, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Baoma, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Quận Bo, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Buboye, Sierra Leone
Kunon, Sierra Leone
Kakboa, Sierra Leone