Các địa điểm lân cận
Baiima, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Mamboma, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Baoma, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kunon, Sierra Leone
Buboye, Sierra Leone
Kateve, Sierra Leone