Obližnje lokacije
Baiima, Južna provincija, Sijera Leone
Mamboma, Južna provincija, Sijera Leone
Baoma, Južna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Kunon, Sijera Leone
Buboye, Sijera Leone
Kateve, Sijera Leone