Obližnje lokacije
Lunsar, Sjeverna pokrajina, Sijera Leone
Rokupr, Sjeverna pokrajina, Sijera Leone
Yonibana, Sjeverna pokrajina, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Katikant, Sijera Leone
Kasanko, Sijera Leone
Kasabere, Sijera Leone