Obližnje lokacije
Mamboma, Južna provincija, Sijera Leone
Baoma, Južna provincija, Sijera Leone
Distrikt Bo, Južna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Buboye, Sijera Leone
Kunon, Sijera Leone
Kakboa, Sijera Leone