Obližnje lokacije
Koribundu, Južna provincija, Sijera Leone
Gandorhun, Južna provincija, Sijera Leone
Gbewebu, Južna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Bo Airport, Sijera Leone
Lake Tula, Sijera Leone
Lake Gambia, Sijera Leone