ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Koribundu, จังหวัดภาคใต้, เซียร์ราลีโอน
Gandorhun, จังหวัดภาคใต้, เซียร์ราลีโอน
Gbewebu, จังหวัดภาคใต้, เซียร์ราลีโอน
สถานที่ใกล้เคียง
Bo Airport, เซียร์ราลีโอน
Lake Tula, เซียร์ราลีโอน
Lake Gambia, เซียร์ราลีโอน
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง