ตำแหน่งที่ตั้งในละแวกใกล้เคียง
Rokupr, จังหวัดภาคเหนือ, เซียร์ราลีโอน
Lunsar, จังหวัดภาคเหนือ, เซียร์ราลีโอน
โยนิบานา, จังหวัดภาคเหนือ, เซียร์ราลีโอน
สถานที่ใกล้เคียง
Katikant, เซียร์ราลีโอน
Kasanko, เซียร์ราลีโอน
Kasabere, เซียร์ราลีโอน
ระบบเมตริก
เซลเซียส กิโลเมตร กม./ชม.
ระบบอิมพีเรียล
ฟาเรนไฮต์ ไมล์ ไมล์ต่อชั่วโมง
เวลา
เวลา 24 ชั่วโมง