Obližnje lokacije
Potoru, Južna provincija, Sijera Leone
Foindu, Južna provincija, Sijera Leone
Gbewebu, Južna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Lake Duwi, Sijera Leone
Kambui South, Sijera Leone
Mano, Liberija