Obližnje lokacije
Hangha, Istočna provincija, Sijera Leone
Okrug Kenema, Istočna provincija, Sijera Leone
Kenema, Istočna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Kenema Airport, Sijera Leone
Kambui North, Sijera Leone
Kagoye, Sijera Leone