Obližnje lokacije
Buedu, Istočna provincija, Sijera Leone
Kailahun, Istočna provincija, Sijera Leone
Tombodu, Istočna provincija, Sijera Leone
Mjesta u blizini
Lefenkisi, Sijera Leone
Jawi, Sijera Leone
Kwiva, Sijera Leone