Κοντινές τοποθεσίες 
Buedu, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Kailahun, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Τομπόντο, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Lefenkisi, Σιέρρα Λεόνε
Jawi, Σιέρρα Λεόνε
Kwiva, Σιέρρα Λεόνε