Κοντινές τοποθεσίες 
Μανάουα, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Επαρχία Kailahun, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Πεντέμπου, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Meima, Σιέρρα Λεόνε
Lomba, Σιέρρα Λεόνε
Ngendaiye, Σιέρρα Λεόνε