Κοντινές τοποθεσίες 
Κινηματογράφος, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Simbakoro, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοϊντού, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Yengema Airport, Σιέρρα Λεόνε
Kemba, Σιέρρα Λεόνε
Kawnkowa, Σιέρρα Λεόνε