Κοντινές τοποθεσίες 
Επαρχία Kailahun, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Πεντέμπου, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Μανάουα, Ανατολική περιφέρεια, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Ngendaiye, Σιέρρα Λεόνε
Meima, Σιέρρα Λεόνε
Togbini, Σιέρρα Λεόνε