Các địa điểm lân cận
Quận Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Pendembu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Manowa, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Ngendaiye, Sierra Leone
Meima, Sierra Leone
Togbini, Sierra Leone