Các địa điểm lân cận
Buedu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Kailahun, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Tombodu, Tỉnh miền đông, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lefenkisi, Sierra Leone
Jawi, Sierra Leone
Kwiva, Sierra Leone