Các địa điểm lân cận
Kabala, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Quận Koinadugu, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Bindi, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kwofan, Sierra Leone
Kabala Airport, Sierra Leone
Koadobi, Sierra Leone

Thời tiết tại Kabala, Sierra Leone

72°
Nhiều mây
Cảm thấy như 72°
·
High82°Low72°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
23
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345