Các địa điểm lân cận
Loma, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Kamakwie, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Quận Bombali, Tỉnh phía bắc, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Kuruntoki, Sierra Leone
Saram, Sierra Leone
Kundaia, Sierra Leone

Thời tiết tại Loma, Sierra Leone

78°
Nhiều mây
Cảm thấy như 78°
·
High84°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
20
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345