Các địa điểm lân cận
Gandorhun, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Gbewebu, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Koribundu, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Lake Tula, Sierra Leone
Lake Gambia, Sierra Leone
Lake Popei, Sierra Leone

Thời tiết tại Gandorhun, Sierra Leone

71°
Nhiều mây
Cảm thấy như 71°
·
High92°Low71°
Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
64
500
Chất lượng không khí:Vừa phải

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345