Các địa điểm lân cận
Baoma, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Bo, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Quận Bo, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Bo Airport, Sierra Leone
Buboye, Sierra Leone
Kunon, Sierra Leone