Các địa điểm lân cận
Rotifunk, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Moyamba, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Quận Moyamba, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Moyamba Forest Reserve, Sierra Leone
Gbonge, Sierra Leone
Jagba Hill, Sierra Leone