Các địa điểm lân cận
Quận Moyamba, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Moyamba, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Rotifunk, Tỉnh miền nam, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Gbonge, Sierra Leone
Moyamba Forest Reserve, Sierra Leone
Nitti, Sierra Leone