Các địa điểm lân cận
Kent, Khu phía Tây, Sierra Leone
Waterloo, Khu phía Tây, Sierra Leone
Hastings, Khu phía Tây, Sierra Leone
Những nơi gần đó
Devil Hill, Sierra Leone
Jagba Hill, Sierra Leone
Mount Horton, Sierra Leone

Thời tiết tại Kent, Sierra Leone

79°
Nhiều mây
Cảm thấy như 79°
·
High83°Low74°

Thời tiết sắp tới

Are you a business interested
in the data behind our forecast?
Try Our Weather API
Weather API Globe

Chất lượng không khí

Chi tiết đầy đủ
0
33
500
Chất lượng không khí:Tốt

Chỉ số phấn hoa trong không khí

Chi tiết đầy đủ
Cây
0/5
012345
Cỏ dại
0/5
012345
Cỏ
0/5
012345